รายงาน เรื่อง ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์ คือ เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถสัมผัสได้ ประกอบด้วย

1. CPU (Central Processing Unit) คือ หน่วยประมวลผลกลาง ที่เป็นเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์

ทำหน้าที่ อ่านและแปลคำสั่งที่ถูกเขียนไว้ในโปรแกรม และรับส่งข้อมูลโดยติดต่อกับหน่วยความจำภายในเครื่อง

CPU ในการทำงานประกอบไปด้วย

1.1 core คือ การรวมสมองหลายสมองเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้ระบบการประมวลผลรวมมีความเร็วขึ้น

มีหน้าที่   การคิดเลขในการคำนวณของการทำงานต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์

1.2 cache คือ หน่วยความจำ ในการนำเข้าและออก ของ Core

มีหน้าที่ ในการทดเลขในการคำนวณของ Core

1.3 FSB คือ เส้นทางการเชื่อมโยงระหว่าง Core กับ Cache

2. เมนบอร์ด (Main Board) คือ  เป็นอุปกรณ์หลักในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน

ทำหน้าที่  การรับส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถส่งผ่านข้อมูลซึ่งกันและกันได้

3. แรม (RAM) คือ  หน่วยความจำหลักที่ไใาถาวร สามารถบันทึกข้อมูลไว้ในแรมได้ แต่ถ้าปิดเครื่องข้อมูลจะหายทันที

ทำหน้าที่ เก็บชุดคำสั่งและข้อมูล ที่ระบบคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าข้อมูล หรือ การนำออกข้อมูล

4. ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) คือ  อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่สามารถบรรจุข้อมูลลงได้โดยที่เวลาปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วข้อมูลจะไม่หายไป

ทำหน้าที่  เก็บข้อมูลต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์

5. การ์ดจอ (Graphic card)

คือ  อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการแสดงผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ทำให้การแสดงผลของเครื่องคอมพิวเตอร์มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

ทำหน้าที่  ส่งข้อมูลนำไปแสดงผลที่จอภาพ

6. ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS)

คือ  เป็นโปรแกรมการทำงานของส่วนต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์

ทำหน้าที่  จัดสรรทรัพยากรภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ในเรื่องการรับส่งและจัดเก็บข้อมูลกับฮาร์ดแวร์

Advertisements


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s